Inleiding

De school die wij ondersteunen is de Kaumuzya West Basic School. Deze school, die voormalig een gemeenschapsschool was, is nu overgegaan in handen van de overheid. De school had drie leslokalen. We hebben er dankzij steun van ondermeer de Spar een blok van twee leslokalen bij kunnen zetten. 

 

Op dit moment hebben we 43 kinderen op school zitten. Een grote toename, in verhouding tot de 18 waarmee we zijn begonnen. Op dit moment ondersteunen we elk weeskind op onze school die hulp nodig heeft. De schoolgelden zijn door de verandering van de school drastisch toegenomen en daardoor de uitdaging van de stichting ook. Hier moeten we als stichting een antwoord op vinden.

 

 

Ondanks de extra leslokalen heeft de school heeft te weinig lokalen voor alle klassen. Dit omdat de school in plaats van tot groep acht, nu tot groep 12 de opleiding geeft. Dit betekent meer leerlingen, meer leraren en dus opnieuw eenuitdaging voor de lokale bevolking.