Het bestuur

De stichting is opgericht door twee fervente Afrika-gangers. Weliswaar op verschillende manieren met Afrika in aanraking gekomen; Joop via zijn studie Tropische Landbouw en Fred via een Foster Parents kind, maar beiden delen wij de passie voor Afrika en Zambia in het bijzonder.

Vanuit de regelmatige bezoeken aan Zambia kwamen ze in contact met de lokale bevolking. Vandaar uit kwam dan ook de noodkreet om hulp. Hulp die niet geboden kan worden door de Zambiaanse overheid. Na goed overleg onder elkaar en met de lokale overheden, is er toen ook besloten deze problemen zelf aan te pakken.

Het bestuur is klein en onbezoldigd en bestaat, na het overlijden van de penningmeester, uit twee personen. Dit is erg weinig om grote resultaten te bereiken. We zijn op dan ook zoek naar mensen die bereid zijn om een deel van hun tijd en energie in de stichting te steken. Ons streven is om een bestuur te kunnen vormen met vijf personen. Overigens hoeft het willen helpen van de stichting niet te betekenen dat men een bestuursfunctie moet bekleden. Ook kan op andere manieren behulpzaam zijn. Te denken valt aan fondswerving, P.R. activiteiten, redactielid van een eventuele de nieuwsbrief enz. We hopen dan ook dat er mensen zijn die bereid zijn om met ons deze uitdagingen aan te gaan. Veel van deze activiteiten kunnen vanuit huis gedaan worden op het moment dat het u uitkomt.

De bestuursfuncties zijn momenteel verdeeld over de huidige twee bestuursleden. Wanneer er meer mensen tot het bestuur willen toetreden, vindt er opnieuw een verdeling plaats naargelang interesse en kwaliteiten.

Bestuursleden

Voorzitter: F. de Veen

Geboren in 1963; werkte ruim 27 jaar bij een grote internationale bank, vervult daarnaast vrijwilligerswerk (dak- en thuislozen opvang.

 

Secretaris: Joop Averesch

Geboren in 1967. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in Zambia als landbouwvoorlichter nu werkzaam in de voedingsindustrie. Nog nauw bij Afrika betrokken via een Facebookpagina met over 450.000 leden welke over Small Scale Farming gaat.

 

Penningmeester: vanwege overlijden vacant