Leslokalen

In 2016 hebben we van het hoofdkantoor SPAR in Nederland een donatie ontvangen om een leslokalenblok te bouwen. Dit blok bestaat uit twee leslokalen en in het midden een kantoor en een safe-room. Een safe-room is de een extra beveiligde ruimte voor opslag van waardevolle zaken zoals schoolboeken, computers en dergelijke.

De overheid kwam met allerlei regels hoe het gebouw eruit moest zien, afmetingen, aantal ramen, kantoortje en saferoom toevoegen terwijl ze financieel of anderszins niets hebben bijgedragen. Wel werd door de overheid enkele keren de bouw gevolgd en uiteindelijk goedgekeurd.

Door een sterke inflatie en de economische crisis zijn de kosten veel hoger uitgevallen dan in eerste instantie begroot was. Hierdoor zijn er nog een aantal details die afgerond moeten worden. Zo moet het gebouw nog geschilderd worden en is de aansluiting op elektriciteit nog niet rond. We willen dit, samen met de andere laatste werkzaamheden dit jaar afronden.

Een andere uitdaging zijn de schooltafeltjes met zitbankjes. Het houtwerk is, na jaren intensief gebruik helemaal versleten en ook zijn er té weinig voor alle leslokalen en nu ook te weinig in aantal na de bouw van de 2 extra lokalen.

Hiervoor zullen we op zoek gaan naar fondsen om  in Zambia deze klasinrichting te laten maken. Opsturen vanuit Nederland is zowel logistiek als financieel onhaalbaar.

Hieronder zie je een collage van foto’s met hier en daar wat verduidelijking.