Over ons

We zijn een kleine stichting die zich bezighoudt met het ondersteunen van kwetsbare kinderen in de regio Kaumuzya West, een gebied in de regio Monze in Zuidelijk Zambia.

 

Na meerdere bezoeken aan de regio waar ‘onze’ school zich bevindt, bleek dat de overheid niet in staat was om de problemen die toen bestonden op te lossen. Een groot tekort aan financiën bij de overheid en geen enkel uitzicht op verbetering deed ons, in overleg met de lokale overheden en de school, besluiten om in 2006 de stichting op te richten.

Echter op dit moment is er feitelijk niets veranderd. Nog steeds is de overheid niet in staat om te zorgen dat kwetsbare kinderen geholpen worden, noch op het gebied van scholing, nog op het gebied van gezondheid, noch op het gebied van kansen bieden in de toekomst. Het bestaan van de stichting is nog steeds hard nodig.

De school die wij ondersteunen is de Kaumuzya West Basic School in the Southern Province van Zambia. Deze school, die voormalig een gemeenschapsschool was, is ergens in de jaren ’90 overgegaan in handen van de overheid. De school had drie leslokalen maar dankzij steun van ondermeer  het hoofdkantoor van Spar Nederland hebben we, samen met de lokale gemeenschap, er een blok van twee leslokalen bij kunnen bouwen.

Lokaal is er ook een bestuur opgericht. Samen met hen bepalen we wat belangrijk is en hoe we het gaan aanpakken. Dit kost (erg veel) tijd want Zambianen zijn in het algemeen goed in overleggen, bijeenkomsten, iedereen moet zijn of haar zegje kunnen doen, vergaderen daar kost uren maar aan de andere kant voorkomt dit wel dat er geen draagvlak is.

Het is niet de bedoeling dat we hier uitsluitend bepalen wat daarginds nodig is, dat kunnen ze zelf ook. Wel kunnen we tot op bepaalde hoogte in een bepaalde richting sturen ook gezien naar wat er financieel beschikbaar is. Anders zouden we onmogelijk uitvoerbare wensen vanuit Zambia krijgen, vaak moeten we de verwachtingen naar beneden bijstellen. Waar dan wel uiteindelijk begrip voor is.

De school mag sinds 2019 ook groep 8 en 9 opleiden en heeft daardoor op dit moment ruim 500 leerlingen. Ook de extra klaslokalen zijn dan niet voldoende. We zien echter geen mogelijkheid om dit op korte termijn te veranderen.

We zouden graag naast meer lokalen bijbouwen….wat een groot project is…ook bijvoorbeeld extra toiletten willen bij de school…nu dat er zoveel leerlingen zijn bijgekomen door het gebruik van de nieuwe lokalen.
Het aantal toiletten is te weinig voor de nu ongeveer 500 leerlingen.
Goede sanitaire voorzieningen zijn zo belangrijk.

Een ander aandachtspunt is dat de schooltafeltjes echt op zijn door het intensieve gebruik al die jaren. Ook zijn er nu te weinig omdat de 2 nieuw gebouwde lokalen in gebruik zijn.

We willen ook dat de kinderen basis computerles gaan krijgen.
Daarvoor zoeken we financiele hulp bij de aanschaf van computers die we in Zambia kunnen kopen. Dit is voor ons voordeliger dan ze in Nederland te kopen en te versturen.