Over ons

Na meerdere bezoeken aan de regio waar ‘onze’ school zich bevindt, bleek dat de overheid niet in staat was om de problemen die toen bestonden op te lossen. Een groot tekort aan financiĆ«n bij de overheid en geen enkel uitzicht op verbetering deed ons, in overleg met de lokale overheden en de school, besluiten om in 2006 de stichting op te richten.

Echter op dit moment is er feitelijk niets veranderd. Nog steeds is de overheid niet in staat om te zorgen dat kwetsbare kinderen geholpen worden, noch op het gebied van scholing, nog op het gebied van gezondheid, noch op het gebied van kansen bieden in de toekomst. Het bestaan van de stichting is nog steeds hard nodig.

Lokaal is er ook een bestuur opgericht. Samen met hen bepalen we wat belangrijk is en hoe we het gaan aanpakken. Dit kost (erg veel) tijd want Zambianen zijn in het algemeen goed in overleggen, bijeenkomsten, iedereen moet zijn of haar zegje kunnen doen, vergaderen daar kost uren maar aan de andere kant voorkomt dit wel dat er geen draagvlak is.

Het is niet de bedoeling dat we hier uitsluitend bepalen wat daarginds nodig is, dat kunnen ze zelf ook. Wel kunnen we tot op bepaalde hoogte in een bepaalde richting sturen ook gezien naar wat er financieel beschikbaar is. Anders zouden we onmogelijk uitvoerbare wensen vanuit Zambia krijgen, vaak moeten we de verwachtingen naar beneden bijstellen. Waar dan wel uiteindelijk begrip voor is.