Over ons

We zijn een kleine stichting die zich bezighoudt met het ondersteunen van kwetsbare kinderen in de regio Kaumuzya West, een gebied in de regio Monze in Zuidelijk Zambia.

 

Na meerdere bezoeken aan de regio waar ‘onze’ school zich bevindt, bleek dat de overheid niet in staat was om de problemen die toen bestonden op te lossen. Een groot tekort aan financiën bij de overheid en geen enkel uitzicht op verbetering deed ons, in overleg met de lokale overheden en de school, besluiten om in 2006 de stichting op te richten.

Echter op dit moment is er feitelijk niets veranderd. Nog steeds is de overheid niet in staat om te zorgen dat kwetsbare kinderen geholpen worden, noch op het gebied van scholing, nog op het gebied van gezondheid, noch op het gebied van kansen bieden in de toekomst. Het bestaan van de stichting is nog steeds hard nodig.

De school die wij ondersteunen is de Kaumuzya West Basic School in the Southern Province van Zambia. Deze school, die voormalig een gemeenschapsschool was, is ergens in de jaren ’90 overgegaan in handen van de overheid. De school had drie leslokalen maar dankzij steun van ondermeer  het hoofdkantoor van Spar Nederland hebben we, samen met de lokale gemeenschap, er een blok van twee leslokalen bij kunnen bouwen.

Lokaal is er ook een bestuur opgericht. Samen met hen bepalen we wat belangrijk is en wat mogelijk is. Aansluitend gaan we kijken hoe het aangepakt gaat worden. Dit kost veel tijd want overleg is in de Zambiaanse cultuur  ingebakken. Iedereen wil zijn of haar zegje kunnen doen, vergaderen daar kost uren maar zorgt er ook voor dat er draagvlak is.

De school mag sinds 2019 ook groep 8 en 9 opleiden en heeft daardoor op dit moment ruim 500 leerlingen. Ook de extra klaslokalen zijn dan niet voldoende. We zien echter geen mogelijkheid om dit op korte termijn te veranderen.

In de toekomst willen naast meer lokalen ook bijvoorbeeld extra toiletten bijbouwen bij de school. Met de nieuwe groepen is zijn er teveel leerlingen voor het aantal toiletten terwijl goede sanitaire voorzieningen zo belangrijk zijn.

Een ander aandachtspunt is dat de weinige schooltafeltjes versleten zijn door langdurig gebruik van al die jaren.