waterput

Bij de dokterspost hebben we dankzij enkele donateurs een waterput kunnen slaan. Hier bovenop zal een pomp die werkt op zonne-energie moeten komen. Dit omdat er nog geen elektriciteit nabij is en een solar pomp ook goed kan werken daar er veel zonne uren in Zambia per dag zijn.

Naast de solarpomp moet er ook een watervat op hoogte en een tankstand komen. Dat kunnen we in Monze (20 km verderop) laten maken.

Deze zaken hadden al gerealiseerd moeten zijn maar de lokale gemeenschap heeft een no-go gehad van de overheid voor het verder afronden van deze dokterspost, vanwege een conflict omtrent de grondrechten. Het gebouw staat op community grond net zoals de school met de lokalen en de woningen voor de leraren enz. Toch is er een verschil van mening ontstaan wie de eigenaar van de grond is. Of dit ergens een politieke of andere achtergrond heeft, weten we niet.

Dit conflict is na veel overleg zo goed als afgerond en dan kan eindelijk de put en solarpomp (die laatste moet nog worden aangeschaft) de watervoorziening van de gezondheidspost verzorgen.

Hieronder zie je wat foto’s.